032 397 970            

ПродуктиИндустриални ремъци Класически трапецовидни ремъци

CONTI-V ADVANCE FO-Power

Назъбени трапецовидни ремъци с приложение при тежки режими на работа, които да отговарят на взискателните изисквания по отношение на силово натоварване power output и плавен ход
Като вид трапецовидни ремъци назъбените трапецовидни ремъци с приложение при тежки режими на работа CONTI-V ADVANCE FO® Power са специално разработени, за да отговорят на взискателните изисквания по отношение на силово натоварване power output и плавен ход. Благодарение на подобрения процес на производство и оптимизирането на материалите FO® Power има отлична силова мощност excellent power ratings и отлична геометрична точност/прецизност. Пo този начн той гарантира постоянно високи експлоатационни качества при плавен и тих ход .
Област на приложение
Назъбените трапецовидни ремъци с приложение при тежки режими на работа CONTI-V ADVANCE FO® Power се използват в задвижващи устройства, където има високи изисквания по отношение на силово натоварване power output и плавен ход.

Свойства:
Умерена устойчивост на масла и неповлияване от тропически климат подходящ за температури в обхвата от –30 °C tдо +80 °C устойчивост на прах електропроводим съгласно ISO 1813.
Версии
Трапецовидните ремъци за тежки режими на работа CONTI-V ADVANCE FO® Power се произвеждат в профили XPZ, XPA и XPB.