032 397 970            

Продукти

Модулни транспортни ленти

Модулните ленти които предлагаме са с различна отворена площ, структура на повърхноста и колела към тях. Могат да се изработят с напречни профили с различна височина и със странични стени - по желание на клиента.
 Модулни транспортни ленти се произвежадат само от екологически чисти полимери. Те имат сертификат, който подтвърждава возможноста за използването им за пряк контакт с хранителни продукти.
 Подбора на материала на лентата се осъществява от специалисти в зависимост от областите на използване. Различни добавки в състава на полимерите позволяват да се избере лента, която съответства на условията на експлоатация, например устойчивост към много високи (+150град.) или ниски температури (-73град.), химическа устойчивост, антистатичност и др.
 Материали, използвани за изработка на модулни ленти:
 Полиетилен - материал с висока ударна якост, при това достатъчно гъвкав.
 Ленти от този материал имат висока химическа устойчивост, издържат ниски температури (от – 73°С до + 66°С).
 Диапазона работни температури и сертификацията по FDA позволяват да се исползват лентите от този материал за транспортиране на хранителни продукти, в частност и при производство на замразени полуфабрикати.

Пластинчати вериги