032 397 970            

е-МагазинИндустриални ремъци

Свързани трапецовидни ремъци

Свързаните трапецовидни ремъци CONTI - V MULTIBELT се използват особено в
задвижващи механизми, подложени на значителни удари, както и на
нерегулярни натоварвания. Въз основа на своя дизайн те надеждно предават
високи въртящи моменти и мощности на вибриращи задвижващи механизми,
както и на задвижващи механизми с големи междуцентрови разтояния.
CONTI - V MULTIBELT са също идеално решение на фрикционни трансмисионни предавки с
вертикално подредени оси.

Приложение:
Свързани трапецовидни ремъци CONTI - V MULTIBELT се използват в
селскостопанските машини, каменотрошачки, вентилатори и навсякаде,
където трябва да бъде премерен голям или непостоянен въртящ момент.

Свойства:
-умерена устойчивост на масла
- електропроводим съгласно ISO 1830
- не се повлиява от тропическия климат
- температурен диапазон от - 40 С до + 80 С

Варианти:
Трапецовидните ремъци CONTI - V MULTIBELT се предлагат с профили
3V (9J), 5V (25J), 8V(25J), SPZ, SPA, SPB, SPC, A/HA, B/HB, C/HC, D/HD и
във вариант с профилите 3VX, 5VX, 8VX, XPZ, XPA, XPB, XPC.