032 397 970            

Продукти

Ремъчни шайби

Ремъчните шайби /Зъбни шайби/ се използват за предаване на въртеливо движение при всички предавателни механизми, както за синхронни така и за трапецовидни ремъци.
Машините в които се използва ремъчна шайба са в най-различни области на промишлеността:

 •селско стопанство
 •фармацевтична индустрия
 •минни и металургични компании
 •текстилни и хранително – вкусови предприятия


Назъбени шайби

Imperial MXL XL L H XH XXH
 HTD 3M 5M 8M 14M
 METRIC T2.5 T5 T10 T20 AT 5 AT10
 RPP RPP5 RPP8 RPP14