032 397 970            

ПродуктиИндустриални ремъци Синхронни ремъци

CONTI SYNCHRODRIVE

Полиуретанови синхронни ремъци с отворен край
Синхронните ремъци CONTI SYNCHRODRIVE® позволяват постигането на широка гама от специфични за всеки клиент решения за задвижване от линеарното инженерство до индивидуални транспортни решения. Голямото разнообразие от варианти и възможности за адаптиране гарантира универсално приложно поле. Проектиран с цел да бъде използван в самоводещи системи, ремъкът с пъпковидна повърхност N10 завършва серията SYNCHRODRIVE® . Стабилното му самоводене не изисква нагаждане на фланците. Ремъкът с пъпковидна повърхност остава в пълен контакт с шайбата и осигурява положителното зацепване на зъбците и в двете посоки на движение.
Област на приложение
Свойствата на синхронните ремъци CONTI SYNCHRODRIVE® отварят нови възможности за приложение в линейното и транспортното инженерство, както и в подемните системи и автомивките. Ремъците с пъпковидна повърхност CONTI SYNCHRODRIVE® N10 откриват нови области на приложение в линейното и транспортното инженерство, например чрез поставянето им в системи за отваряне на врати и бариери.


Свойства:
Без съдържание на силикон устойчив на масла подходящ за температури от –30 °C дo +80 °C За работни температури извън този обхват моля, потърсете съвет от нашите технически експерти. траен, здрав материал устойчив на хидролиза устойчив на UV радиация и озон без нужда от поддръжка.
Версии
Ремъците CONTI SYNCHRODRIVE® се предлагат в два различни вариална: като синхронни ремъц в профилите: 3M, 5M,8M, 14M (HTD профил), S3M, S5M, S8M (STD профил), а също и в трапецовидни профили : XL, L и H и ремък с пъпковидна повърхност N10. Всички синхронни ремъци могат да бъдат снаждани.