032 397 970            

Продукти

Селскостопански ремъци

Класически ремъци ROFLEX™ – специална изработка
 ROFLEX – специални селскостопански ремъци, могат да се изработват както с полиамидни така и с арамидни корди.
 Профили: Z, A, B, 20 C, 25, 32, D, SP A, SPB, SPC, H20, H25. Конструктивно изпълнение:
 301: Стандартно изпълнение с понижено разположение на кордата.
 311: Усилена конструкция с полиамидни корди.
 312: Усилена конструкция с полиамидни корди. Устойчиви на високи температури.
 313: Усилена конструкция с арамидни корди. Устойчиви на високи температури.
 314: Усилен конструкция сарамидни корди.
Гамма класически ремъци за селскостопанска техника включва голяма серия специално разработени ремъци за задвижвания, в които е недопу стимо използването на класически ремъци стандартно изпълнение.

Мултиканални(свързани) ремъци
 ROFLEX за изработени специално за използване в селскостопански машини. Основно тези ремъци се използват във фрикциони задвижвания с горен опъващ вал.
 Специални ремъци, устойчиви към високи температури, също така могат да бъдат със специални полиамидни или арамидни корди.


 Профили:
 HA, НB, HC, HD, 3V/9J, 5V/15J, 8V/25J
 Конструктивно изпълнение:
 383: Усилена конструкция с полиамидни корди.
 384: Усилена конструкция с полиамидни корди.
 Устойчиви към високи температури.
 387: Усилена конструкция с арамиди корди. Устойчиви към високи температури.

ROFLEX-VARI™ Вариатори клинови ремъци
 ROFLEX-VARI™ - за вариаторни задвижвания в селскостопанска техника се отличават със стабиленкоефициент на тринене и ниско относително удължение. Тези ремъци са разработени специално за ефективно предаване на въртящ момент в задвижвания работещи в екстремални условия.
 Ремъци ново поколение ROFLEX-VARI, изработени за силнонатоварени вариаторни задвижвания и благодарение на оптимaлно подбрен коефициент на триене, избягвайки заклиниване на задвижването. Конструктивно изпълнение:
 401: Усилена конструкция с полиамидни корди.
 404: Усилена конструкция с арамидни корди. (Незначително относително удължение). 486: Аналогично на 404 – с подсилващи напречни зъби на горната част на ремъка.
 488: Аналогично на 404 – с подсилващи напречни зъби на горната част на ремъка и армиращи текстилни влакна.

 Произвеждани размери:
 Ширина: 16-100 mm (0,63-4").
 Височина: 8-33 mm (0,31-1,3").
 Ъгъл на скосяване : 20°-42°, 2°. интервал
 Външна дължина, La: 600-5000 mm (24 -197").DANCORD™ Плоски ремъци
 DANCORD – затворени ремъци от стандартното изпълнение се използват във фрикционите задвижвания на селскостопанските машини.
 Произвеждани размери:
 Дължина: до 14000 мм (551")
 Ширина: до 250 мм (10")
 Дебелина: -8 мм (0,16-0,31")ROFLEX™ Хексaгoнални (шестостенни) ремъци
 ROFLEX Хексaгoнални ремъци специално изработени за задвижване на повече от две ролки, а също така с променлива посока на ролките.
 Профили: HAA, HBB, HCC, 25x22, HDD.
 Произвеждани размери:
 Дължина: до 16000 мм (630").